Rekrutacja 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2020/2021 kształcimy w następujących zawodach:

 • elektryk,
 • elektronik,
 • operator obrabiarek skrawających.

Są to zawody o wysokiej wartości na rynku pracy. Wszystkie zajęcia, w tym kształcenie praktyczne, odbywają się w naszej placówce.  Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną zarówno do zajęć ogólnokształcących jak i zawodowych. Pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny, który pozyskano w ramach realizacji projektów pn. "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza" oraz "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" finansowanych ze środków unijnych.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym we wszystkich zawodach, w których kształcimy. Uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkole w której się uczą.

Szkoła jest położona w centrum miasta. Uczniowie spoza Kalisza mają możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka znajdującej się w tym samym kompleksie budynków, co szkoła. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w szkolnej stołówce.

 

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Rekrutacja 2020/2021

  Rekrutacja 2020/2021

 • Powiększ zdjęcie Rekrutacja 2020/2021

  Rekrutacja 2020/2021

 • Powiększ zdjęcie Rekrutacja 2020/2021

  Rekrutacja 2020/2021

 • Powiększ zdjęcie Rekrutacja 2020/2021

  Rekrutacja 2020/2021