Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Lista kandydatów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 w Kaliszu do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

19 sierpnia 2020

KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020r.

Od 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Więcej informacji tutaj

28 maja 2020

Komunikat – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego, który przeprowadzony będzie w czasie od 8 – 29 czerwca 2020 r., dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmienia dni wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, na dni 8-10 czerwca 2020 r. W tych dniach zajęcia zdalne nie będą prowadzone.

27 maja 2020

Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8

Przejdź do - Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8

Wybierz zawód, który da Ci gwarancję zatrudnienia i wysokie zarobki. Największe zapotrzebowanie rynku pracy to zawody:

elektryk, elektronik, operator obrabiarek skrawających.

Właśnie w tych zawodach kształcimy.

5 maja 2020
Czytaj więcej o: Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8

Giełda Szkół w Stobnie

Przejdź do - Giełda Szkół w Stobnie

W piątek 6 marca braliśmy udział w Giełdzie Szkół w Stobnie.

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Giełda Szkół w Stobnie